Zapytania ofertowe


Kielce, 15.12.2022 r.
Szanowni Państwo!
Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu:
Wsparcie w opracowaniu standardów świadczenia usług
Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Zapytanie ofertowe
Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.
Kryterium oceny oferty jest 100% cena.
Termin realizacji usługi doradczej: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin związania ofertą to 28.02.2023 r.
WAŻNE:
Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku „Formularz ofertowy” dołączonym do zapytania.
Formularz ofertowy – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia,  zapytanie – usługa standardowa powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres.
Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: hb@biznespoczta.pl do dnia: 23.12.2022 r. do godz. 12.00
z wyrazami szacunku
Monika Strus-Bilska
Horyzonty Biznesu